ÁSZF - Feltöltés alatt

GRAVIRDA rendelési oldal 

Általános szerződési feltételek

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A működéssel, megrendeléssel és a szállítási folyamattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre a megadott elérhetőségeinken érdeklődhetnek.

 Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://gravirda.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://gravirda.hu/cpage/7/aszf

 és letölthető az alábbi linkről: https://gravirda.hu/cpage/7/aszf

 

1.                     Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: Keve Papír Kft

A szolgáltató székhelye: 2220 Vecsés, Bartók Béla u. 21.

A panaszügyintézés helye: 2220 Vecsés, Fő út 206.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected] (információ kérésre, kapcsolattartásra szolgál, melyre lehetőleg 24 órán belül válaszolunk. )

Cégjegyzékszáma:  13-09-073883

Adószáma: 12203781-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Pest Megyei

Telefonszáma: 06-29-350-940

Szállítási hely: Magyarország területe

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-54899

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe: BlazeArts Kft.6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8. www.forpsi.hu

 

2.    Alapvető rendelkezések:

 2.1.                 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 2.2.                 A jelen Szabályzat 2017.  augusztus hó 01. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.                  Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

 2.4.                 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3.                     Regisztráció/vásárlás

3.1.                 Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 3.2.                 Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 3.3.                 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 3.4.                 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

  

4.                     Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 4.1.                 A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban NEM TARTAMLAZZÁK a házhoz SZÁLLÍTÁS DÍJÁT. Ez külön költségként kerül felszámításra, rendeléstől függő értékben, melyről küldünk egy rendelés visszaigazolást.

 4.2.                 A Szolgáltató az oldalon részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

 4.3.                 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 4.4.                 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 4.5.                 Hibás ár esetén esetében feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

  

5.                     Rendelés menete

 5.1.                 Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a rendelési felületre és  megkezdheti a vásárlást.

 5.2.                 Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, darabszámát beállítja és a szolgáltatásunkból hozzáadhat az online szerkesztő felületen keresztül.

5.3.                 Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosaram” ikonra kattintva, a megadott szerkesztéssel együtt.

5.4.                 Felhasználó a megjegyzés rovatot kívánság szerint kitöltheti, majd a rendelés gomb lenyomásával megrendeli a terméket a szolgáltatással együtt.

5.5.                 A rendelés leadása után egy automata levelet kap a felhasználó, melyben láthatja a leadott rendelését.

5.6.                 A szolgáltató megkezdi a rendelés feldolgozását, értelmezi a rendelést és teljesíthetőségét. Ha bármi nem egyértelmű, erről küld egy levelet a felhasználónak, a szükséges módosításokkal együtt. Ezután a Szolgáltató küld egy DÍJBEKÉRŐ levelet, mely a ténylegesen fizetendő összeget tartalmazza.

5.7.             A Felhasználó a DÍJBEKÉRŐ alapján a rendelés teljes összegét (szállítási díjjal)  a levélben megadott számlára a vevőnek előreutalja.

5.8.                 Az ÖSSZEG BEÉRKEZÉSE UTÁN a Szolgáltató előkészíti a terméket az átadásra (személyes átvételre vagy szállítmányozónak való átadásra).

5.9.             A Szolgáltató a kész terméket szállításra átadja a szállítmányozónak vagy személyes átvételes rendeléskor értesíti a vevőt, hogy átvehető.