ÁSZF - Feltöltés alatt

FELTÖLTÉS ALATT

GRAVIRDA rendelési oldal 

Általános szerződési feltételek

 

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A működéssel, megrendeléssel és a szállítási folyamattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre a megadott elérhetőségeinken érdeklődhetnek.

 Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://gravirda.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://gravirda.hu/cpage/7/aszf

 és letölthető az alábbi linkről: https://gravirda.hu/cpage/7/aszf

 

1.                     Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: Keve Papír Kft

A szolgáltató székhelye: 2220 Vecsés, Bartók Béla u. 21.

A panaszügyintézés helye: 2220 Vecsés, Fő út 206.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected] (információ kérésre, kapcsolattartásra szolgál, melyre lehetőleg 24 órán belül válaszolunk. )

Cégjegyzékszáma:  13-09-073883

Adószáma: 12203781-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Pest Megyei

Telefonszáma: 06-29-350-940

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-54899

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe: BlazeArts Kft.6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8. www.forpsi.hu

 

2.    Alapvető rendelkezések:

 

2.1.                 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.2.                 A jelen Szabályzat 2017.  augusztus hó 01. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

2.3.                  Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

 

2.4.                 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3.                     Regisztráció/vásárlás

 

3.1.                 Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

3.2.                 Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

3.3.                 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3.4.                 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

 

 

4.                     Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

4.1.                 A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban NEM TARTAMLAZZÁK a házhoz SZÁLLÍTÁS DÍJÁT. Ez külön költség kerül felszámításra, rendeléstől függő értékben.

 

4.2.                 A Szolgáltató az oldalon részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

 

4.3.                 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

4.4.                 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

4.5.                 Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

 

5.                     Rendelés menete

 

5.1.                 Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a rendelési felületre és  megkezdheti a vásárlást.

 

5.2.                 Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, darabszámát beállítja és a szolgáltatásunkból hozzáadhat az online szerkesztő felületen keresztül.

 

5.3.                 Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosaram” ikonra kattintva, a megadott szerkesztéssel együtt.

5.4.                 Felhasználó a megjegyzés rovatot kívánság szerint kitöltheti, majd a rendelés gomb lenyomásával megrendeli a terméket a szolgáltatással együtt.

5.5.                 A rendelés leadása után egy automata levelet kap a felhasználó, melyben láthatja a leadott rendelését.

5.6.                 A szolgáltató megkezdi a rendelés feldolgozását, értelmezi a rendelést és teljesíthetőségét, majd erről küld egy levelet a felhasználónak, a szükséges módosításokkal együtt. Ezután a Szolgáltató küld egy végleges rendelés visszaigazolást, mely a ténylegesen fizetendő összeget tartalmazza,

5.7.             A Felhasználó a végleges rendelés visszaigazolása után a levélben megadott számlára előreutalja a fizetendő összedet.

5.8.                 Az ÖSSZEG BEÉRKEZÉSE UTÁN a Szolgáltató elkészíti / elküldi a terméket.